onsdag 31 oktober 2012Några tankar om Per Drewes frågor....


Både  KFS och SKHS har nyligen gjort om sina hemsidor, och jag hittar inte deras remissvar(Men det kan bero på min bristande datakunskap.)
  Dock LKR har en del länkar:
Här:  http://www.lkr.se/sv/utbildning/remissvar-hsvs-rapport
Här är KFS svar:
http://www.lkr.se/images/stories/Intranatet/Mediabank/Hogskoleverket/Kiropraktiska_freningen_i_Sverige.pdf
SKHS är positivt till förslaget, men  det behövs anpassningar av grundutbildningen:
"– Det är viktigt att den sjukgymnastutbildning som ska ligga till grund för kommande specialistutbildning inom kiropraktik har en tillräckligt stark fokus på både grundmedicinska kunskaper och färdigheter inom undersökningsmetodik, diagnostik och manipulationsbehandling. Annars kan viktiga delar av kiropraktikutbildningens inriktning på grundnivå gå förlorad och kiropraktiken i Sverige riskerar då att på sikt utarmas."
från: http://www.kiropraktik.edu/nyheter-och-press/press/
Ser man till hur KFS och LKR tidigare uttryck att man vill ha en kiropraktik utbildning, så har inte skillnaderna inte varit så stora, eftersom INGET verkar hända från högskoleverkets sida för närvarande,
så kanske KFS och LKR borde fundera hur de skall agera.
Högskoleverkets förslag är lite konstigt i ett avseende. De nordiska grannländerna klagade på den svenska utbildningens nivå, och om högskoleverket ansträngt sig för att få en svensk utbildning som vore acceptabel på europeisk nivå, så hade det inte varit svårt att uppnå enighet bland kiropraktorerna om ett förslag, då såväl KFS som LKR var positiva till(tror jag). Lite synd att HSV inte tog hänsyn till att Sverige faktiskt är med i EU!
  Det är synd att inte Den mycket kvalificerade utredaren Erland Ringborgs utredning följdes upp ( http://www.kiropraktik.edu/wp-content/uploads/2009/12/en-vag-till-hogskolan.pdf  )av högskoleverket, så Sverige kunde få en modern kiropraktikutbildning på god medicinsk grund såsom vart möjligt i Danmark och Schweiz. Ingen kiropraktor ingick i utredningen. Trots att socialstyrelsen ibland anlitat expertis från den Danska utbildningen.
Själv tycker jag det borde vara självklart att man som patient borde få det första mötet med en terapeut med likvärdig medicinsk grundutbildning oberoende om man har snuva eller ont i ryggen, så varför inte göra som i Danmark och Schweiz där kiropraktorerna och läkarna läser i stort sett detsamma de första åren(Naturligtvis bör också sjukgymnasterna ha samma grund.)
Patientens trygghet bör vara i centrum och inte bevarandet av gamla hierarkier.
Vad det gäller SKHS och ECCE, så påbörjade SKHS ett ansökningsförfarande hos ECCE, men det avbröts
då högskoleverket kom med en kritisk rapport, då satsade SKHS på  att åtgärda de brister som högskoleverket påpekade, och det var säkert rätt.
  Men jag hoppas att SKHS tar upp diskussionen med ECCE igen, eftersom det behövs samarbete mellan
kiropraktorerna i Europa.
      Motsättningarna mellan LKR och KFS är av gammalt datum. LKR var från början helt emot den svenska utildningen, och sedan ville de i stället bestämma över skolan, vilket i det läget inte togs väl emot.
     Men kanske det är dags för både KFS och LKR att "vända blad" och titta framåt i ställe för bakåt.
Varför tillsätter de inte en grupp av "oförstörda" som inte deltagit i de gamla striderna, för att försöka
hitta en väg som leder framåt( i stället för bakåt). Det vore bra för svensk kiropraktik.Jag hoppas att både
KFS och LKR  orkar samla sig till det. Kiropraktiken behöver det.
Per det här är mina egna funderingar och inget någon annan kan lastas för(Jag är Medlem i KFS )
Länkarna ovan är viktiga. Erland Ringborg var länge chef för SÖ, och han är en mycket kvalificerad utredare och jag tycker det är synd att HSV inte orkade följa upp hans utredning fullt ut. Politikerna gjorde ett bra jobb, men byråkraterna "tappade bollen" för just nu verkar inget hända.
Se ECUs syn på HSVs förslag:  http://www.ecupresidentblog.com/2010/12/we-will-not-give-up-chiropractic-in.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar