onsdag 10 oktober 2012

Moderatorn på Dagens Medicin censurerar den vetenskapliga  debatten om kiropraktik!
Nedanstående inlägg togs bort.


Varför vägrar Hen förstå vad vetenskap är ?(Jag tog bort namnet på den åsyftade bloggaren, för det viktiga är åsikterna 
inte personen. Henrik)

Inom vetenskapen gäller att var och en har att försvara sina egna påståenden. Alltså man måste vara beredd att lägga fram övertygande FAKTA som understödjer ens resonemang. Annars kan man inte räkna med att tas på alvar. Man måste alltså kunna presentera vetenskapliga undersökningar som understödjer ens resonemang.
  Hur är det i denna diskussion om kiropraktik och stroke? Har Hen och hens "skeptiker" vänner levererat några vetenskapliga undersökningar till stöd för sin ståndpunkt?
 NEJ det är uppenbart. Det har de INTE.
   Vad har de att komma med?
Jo, de kommer med att Hen TROR att det finns en chans att hen har rätt. Därför vill hen bli frågan skall behandlas, som att Hen har rätt.

Det är samma gamla diskussion som om Guds existens. 
Kan man vetenskapligt bevisa att Gud finns(att kiropraktiska behandlingar orsakar stroke)? NEJ det kan man inte(Nej man kan inte vetenskapligt bevisa att kiropraktiska behandlingar orsakar stroke(Cassidy m fl visade att det INTE är vanligare att få stroke efter ett kiropraktor besök, än efter ett besök hos läkare.Alltså är det troligaste,att arteriosklerotiska kärlförändringar gör att blodkärlet går sönder helt oberoende av kiropraktor eller läkarbesök. Är kärlen tillräckligt förstörda av arterioskleros så kan de gå sönder i sömnen, utan vare sig kiropraktor eller läkarbesök )) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2271108/pdf/586_2008_Article_634.pdf

Men säger Hen bevisar det att Gud INTE finns(att kiropraktiska behandlingar aldrig någonsin kan orsaka stroke?)Nej det gör det inte. Befintliga vetenskapliga undersökningar visar INTE att det är totalt omöjligt att GUD kan finnas.

Bara för att vetenskapliga undersökningar inte visar att GUD finns, så innebär det inte att man kan dra slutsatsen att GUD inte kan finnas(att kiropraktiska behandlingar eller läkarbesök inte kan orsaka stroke. Man vet att stroke förekommer, utan att personen varit hos vare sig kiropraktor eller läkare, och en vetenskapligt grundad uppfattning är, att arteriosklerosen gör att kärlen kan gå sönder utan YTTRE påverkan, så är dagens vetenskapliga läge. Det finns inte några vetenskapliga undersökningar som visar på Guds existens(att kiroprktik ORSAKAR stroke)
 Varför har Hen så svårt att fatta det? Förmodligen för att hon inte vill diskutera vetenskapligt.. Hen har inte ens försökt att bemöta de många vetenskapliga undersökningar som lagts fram i denna diskussion, utan hen tror det hon vill tro, och det är väl ok, men det har inget med evidensbaserad vård att göra.

 Det finns mycket forskning om vad som orsakar stroke, värkmediciner t ex, men det intresserar sig inte Hen, så det verkar inte vara ett folkhälso perspektiv som driver hen.
 Analyserar man Hens argumentation, så verkar hen följa: 

http://www.skepticalscience.com/docs/Debunking_Handbook.pdf

I den handboken UTGÅR man från att "skeptikerns" ståndpunkt ÄR RÄTT, och att det bara gäller att få folk att tro på den. Den diskussions metoden har inget med den vetenskaplig argumentationen att göra, utan den är utformad av reklammakare, och som en sådan beter sig Hen


Nedanstående(av samma författare ) fick stå kvar:

Hen förstår inte elementära saker inom vetenskap. Hen skriver: "Ibland undrar jag om ni verkligen läser vad jag skriver. Ingenstans i texten säger jag att …… skadorna orsakades av behandlingen." "Det jag främst ville belysa var att patienten inte fått information kring eventuella risker………Jag antar att ingen tycker det är fel att informera kring en så allvarlig behandlingskomplikation även om risken är pytteliten?" Om vi tar det bit för bit:"Ingenstans i texten säger jag att det är solklart att skadorna orsakades av behandlingen." Hen erkänner att hon inte vet om skadorna orsakades av behandlingen. Kan man då beräkna risken för en sådan skada om man inte vet om skadorna orsakas av behandlingen?? Nej det kan man inte, för man har inga FAKTA att räkna på. Kan man då säga att "risken är pytteliten"? Naturligtvis inte . Hen kan inte skilja på TRO och VETENSKAP, och det är ett problemInga kommentarer:

Skicka en kommentar