torsdag 4 februari 2016


                                                       Tankar om framtiden

2004 kom en rapport från högskoleverket som sade, att kiropraktik och naprapati  utbildningarna inte höll högskolenivå.

2008 beslöt utbildningsdepartementet att ge Erland Ringborg i uppdrag att göra en utredning om kiropraktik och naprapati utbildningen. 2009 lades rapporten fram.:

http://www.regeringen.se/contentassets/1346920b119b40de8dec274853ea2b8f/en-vag-till-hogskolan-for-kiropraktorer-och-naprapater-u09.017

I mars 2011 kom högskoleverkets utredning i ärendet. Tyvärr utgick den inte från den existerande verkligheten, och löste inte de problem som fanns. De nordiska granländerna har uttryckt att de svenska kiropraktorernas utbildning bör ligga på samma nivå som i de andra nordiska länderna.
För att bara nämna ett problem som inte hanterades.

Högskoleverkets utredning ledde inte till en svensk statlig kiropraktor utbildning.


Hur bör kiropraktorerna i Sverige gå vidare? Här kommer några tankar som bara står för mig och ingen annan, men problemet bör diskuteras, och lösas. Det är orimligt att Sverige, som har ungefär dubbelt så många medborgare som Danmark inte har en egen statlig kiropraktor utbildning, som ger
behörighet till doktorand studier, och även minskar kostnaderna för de studerande.

Det är egentligen två problem. Dels skapa en utbildning som ger behörighet till doktorandstudier,
för forskningen bör ökas och den Danska utbildningen levererar redan hög kvalitativ forskning.

Det andra problemet är att utbildningen bör om möjligt integreras i de statliga utbildningarna, men det finns privata högskoleutbildningar som har statsstöd och levererar bra utbildningar. Ett exempel på en sådan skola är Handelshögskolan i Stockholm.

Finns det ingen som gått på SKHS, och doktorerat efter det? Jo, men då blir det frågan om kompletterande studier utomlands, vilket tar mycket tid, och kostar mycket pengar. Det är inte
bra det borde vara möjligt för en svensk femårig utbildning, att ge kompetens för doktorand studier, på samma sätt som det är utomlands.

Hur skall det här lösas? Jag tror det är viktigt, att skapa enighet i den här frågan bland svenska
kiropraktorer. Då gäller det att blicka framåt, och inte bakåt. Frågan kan inte lösas genom att
diskutera historiska motsättningar, utan blicken bör fokusera på målet att få till stånd en svensk statlig kiropraktor utbildning av högsta  klass.

En möjlig väg framåt kanske vore att den svenska utbildningen tar upp den gamla ansökan om ECCE certifiering av utbildningen, för att få en mer likartad utbildning med de utlands-utbildade.

Jag är väl medveten om de gamla konflikter, som finns i dessa frågor, men låt dem hör forntiden till,
och rikta blicken framåt.

Henrik Bugge

PS Det här funderingarna är mina egna, och ingen annan bör "lastas" för dem. Jag hoppas de bidrar till en diskussion i frågan med blicken riktad framåt.  DS