måndag 14 maj 2018

                         Varför har Sverige inte en statlig kiropraktor utbildning?

Vårt grannland Danmark, som har ungefär hälften så många invånare som  Sverige har en statlig  kiropraktor utbildning. Sverige har en kiropraktor utbildning, som inte är en godkänd högskola. Högskoleverket har riktat kritik mot SKHS. Bland annat för att rektorn inte har forskarutbilning,
utan är en ekonom utan forskarutbildning. Trots att det är länge sedan den kritiken framfördes så
har det inte ändrats. Finns det inte några kiropraktorer som disputerat i sverige? Jo det finns fem stycken. Men finns det någon SKHS utbildad kiropraktor, som har doktorerat? Ja det finns en, som
fick stipendier från SKHS , men han flyttade utomlands en tid efter han var färdig med sin doktorsutbildning. Det var synd för skolan skulle behövt en kiropraktor med doktors utbildning.
Lärarna i kiropraktisk behandling är  samtliga utbildade på  SKHS. Så har det inte alltid varit Ray Biace  var en mycket uppskattad  lärare, som var utbildad på Los Angles college of chiropratic och
under hans tid på skolan var det en del kiropraktorer från andra kiropraktik utbildningar . Men under den nuvarande rektorn, så är det bara kiropraktorer från SKHS som undervisar i kiropraktisk behandling i den ordinarie utbildningen.Det är synd för det kan berika med folk som är utbildade på olika skolor.
      Om man tittar på de kiropraktorer som har doktorerat i Sverige, så finns det en som är docent på
Karolinska institutet  https://ki.se/people/ibeaxe , och  en fördel med det är att hon är med i  http://www.crc-uk.org/scientific-committee/ . Det vore en stor fördel för skolans SKHS att ha henne
som rektor. Men eftersom SKHS utbildningen inte duger, för att få börja på doktorand utbildningen
på KI , så kan jag tänka mig att hon inte skulle acceptera med mindre än att skolan förändras, så att skolan uppfyller de krav som ställs av ECCE så att de som examinerats från skolan kan bli medlemar i  European Chiropractors Union. Se http://www.crc-uk.org/scientific-committee/   . Faktiskt har SKHS tidigare ansökt hos ECCE  men de förhandlingarna avbröts tidigt för att skolans rerpesentanter tyckte att LKR  motarbetade dem. Det kan vara sant men SKHS behöver förändras  för att skolansutbildning skall duga för att kunna ansöka om att få doktorera på KI. En inte oviktig förändring med en statlig kiropraktor utbildning vore att studenterna skulle slippa betala 84 000 kronor om året i skolavgift. Men det viktigast vore att skolan skulle bli en bland andra godkända
högskoleutbildningarna.Det  här är min syn på frågan. Jag har inte pratat med någon om innehållet i artikeln. Den kiropraktorn som nämns i artikeln känner jag inte och har inte haft kontakt med. Jag skriver
artikeln för att SKHS hitintills misslyckats bli en statlig  utbildning, och jag tror det behövs
person förändringar för att skolan skall kunna gå framåt. Jag tror det behövs en rektor med rätt
kompetens.

Henrik Bugge legitimerad kiropraktor