onsdag 31 oktober 2012Några tankar om Per Drewes frågor....


Både  KFS och SKHS har nyligen gjort om sina hemsidor, och jag hittar inte deras remissvar(Men det kan bero på min bristande datakunskap.)
  Dock LKR har en del länkar:
Här:  http://www.lkr.se/sv/utbildning/remissvar-hsvs-rapport
Här är KFS svar:
http://www.lkr.se/images/stories/Intranatet/Mediabank/Hogskoleverket/Kiropraktiska_freningen_i_Sverige.pdf
SKHS är positivt till förslaget, men  det behövs anpassningar av grundutbildningen:
"– Det är viktigt att den sjukgymnastutbildning som ska ligga till grund för kommande specialistutbildning inom kiropraktik har en tillräckligt stark fokus på både grundmedicinska kunskaper och färdigheter inom undersökningsmetodik, diagnostik och manipulationsbehandling. Annars kan viktiga delar av kiropraktikutbildningens inriktning på grundnivå gå förlorad och kiropraktiken i Sverige riskerar då att på sikt utarmas."
från: http://www.kiropraktik.edu/nyheter-och-press/press/
Ser man till hur KFS och LKR tidigare uttryck att man vill ha en kiropraktik utbildning, så har inte skillnaderna inte varit så stora, eftersom INGET verkar hända från högskoleverkets sida för närvarande,
så kanske KFS och LKR borde fundera hur de skall agera.
Högskoleverkets förslag är lite konstigt i ett avseende. De nordiska grannländerna klagade på den svenska utbildningens nivå, och om högskoleverket ansträngt sig för att få en svensk utbildning som vore acceptabel på europeisk nivå, så hade det inte varit svårt att uppnå enighet bland kiropraktorerna om ett förslag, då såväl KFS som LKR var positiva till(tror jag). Lite synd att HSV inte tog hänsyn till att Sverige faktiskt är med i EU!
  Det är synd att inte Den mycket kvalificerade utredaren Erland Ringborgs utredning följdes upp ( http://www.kiropraktik.edu/wp-content/uploads/2009/12/en-vag-till-hogskolan.pdf  )av högskoleverket, så Sverige kunde få en modern kiropraktikutbildning på god medicinsk grund såsom vart möjligt i Danmark och Schweiz. Ingen kiropraktor ingick i utredningen. Trots att socialstyrelsen ibland anlitat expertis från den Danska utbildningen.
Själv tycker jag det borde vara självklart att man som patient borde få det första mötet med en terapeut med likvärdig medicinsk grundutbildning oberoende om man har snuva eller ont i ryggen, så varför inte göra som i Danmark och Schweiz där kiropraktorerna och läkarna läser i stort sett detsamma de första åren(Naturligtvis bör också sjukgymnasterna ha samma grund.)
Patientens trygghet bör vara i centrum och inte bevarandet av gamla hierarkier.
Vad det gäller SKHS och ECCE, så påbörjade SKHS ett ansökningsförfarande hos ECCE, men det avbröts
då högskoleverket kom med en kritisk rapport, då satsade SKHS på  att åtgärda de brister som högskoleverket påpekade, och det var säkert rätt.
  Men jag hoppas att SKHS tar upp diskussionen med ECCE igen, eftersom det behövs samarbete mellan
kiropraktorerna i Europa.
      Motsättningarna mellan LKR och KFS är av gammalt datum. LKR var från början helt emot den svenska utildningen, och sedan ville de i stället bestämma över skolan, vilket i det läget inte togs väl emot.
     Men kanske det är dags för både KFS och LKR att "vända blad" och titta framåt i ställe för bakåt.
Varför tillsätter de inte en grupp av "oförstörda" som inte deltagit i de gamla striderna, för att försöka
hitta en väg som leder framåt( i stället för bakåt). Det vore bra för svensk kiropraktik.Jag hoppas att både
KFS och LKR  orkar samla sig till det. Kiropraktiken behöver det.
Per det här är mina egna funderingar och inget någon annan kan lastas för(Jag är Medlem i KFS )
Länkarna ovan är viktiga. Erland Ringborg var länge chef för SÖ, och han är en mycket kvalificerad utredare och jag tycker det är synd att HSV inte orkade följa upp hans utredning fullt ut. Politikerna gjorde ett bra jobb, men byråkraterna "tappade bollen" för just nu verkar inget hända.
Se ECUs syn på HSVs förslag:  http://www.ecupresidentblog.com/2010/12/we-will-not-give-up-chiropractic-in.html


tisdag 30 oktober 2012

Liten kurs i kritiskt tänkande


Jämför dessa två länkars innehåll:

http://www.acsh.org/about/where-did-acsh-come-from/http://www.sourcewatch.org/index.php?title=American_Council_on_Science_and_Health

söndag 28 oktober 2012

The Sceptical movement become more extreme :

http://www.bolenreport.com/skeptics/Skeptics2/hate%20group.htm

fredag 26 oktober 2012Edzard Ernst(En före  detta professor)

E. Ernst är en "CSI fellow"(http://www.csicop.org/about/csi_fellows_and_staff/), och det är nog endast medlemmar själva i "skeptiker-rörelsen som ser det som något positivt med det. Det umgänget man hamnar i där är inget att stå efter, om man värdesätter oberoende vetenskap(CSI låtsas att han fortfarande är professor). Som vi vet finns det de som betalas av företag för att blogga(http://blog.svd.se/ennartshalsa/2014/03/10/mia-skaringer-det-ar-en-slags-sellout/), så ingen blir väl förvånad om Ernst visar sig var en betald bloggare. Tvärtom skulle jag vilja säga.Tidigare var han professor i alternativ medicin. Men universitetet( Universitetet i Exeter GB) tröttnade på att förknippas med hans verksamhet, och han erbjöds sluta i förtid, annars skulle enheten i fråga läggas ned.

En svensk forskare som skrivit lite om E. Ernsts forskning:      http://roberthahn.nu/2011/11/27/hans-iwan-bratt-edzard-ernst-och-arets-forvillare/

 Stephen Perl skriver underhållande om E. Ernst: 
(Dr. Stephen Perle is a Professor of Clinical Sciences at the University of Bridgeport College of Chiropractic. He is the ethics columnist for Dynamic Chiropractic and for the American Chiropractic Association's ACANews. He teaches post graduate programs for New York Chiropractic College and is a..). 

Vill man ha lite lättsam kritik av Ernst, så är nedanstående länkar passande:
E Ernst har ingen utbildning i kiropraktik även om han ibland gett sken av det. Men några bevis för dylikt har han inte presterat. 

. The definition of quack from the Oxford Dictionary:

"noun
“a person who dishonestly claims to have special knowledge and skill in some field, typically medicine”: "

Så hur är det när E. Ernst uttalar sig om kiropraktik?


Här är lite kritik  av E. Ernst skriverier:
Det finns mer för den intresserade. Det här är bara att hastigt urval.

E.E. finns också med i ACSH jippot : "ISM"    http://www.scienceinmedicine.org/fellows/
ISM  propagerar bland annat för att man skall hälla fluorid i dricksvattnet. Som synes så är de flesta
"ledande skeptikerna" med i ISM.onsdag 10 oktober 2012

På min hemsida skriver jag på en kort historik över kiropaktiken Jag hoppas kunna ta upp mer väsentliga saker än många gör i dessa så vanliga korta historiker.( Vad det gäller opålitlga källor om kiropraktik så skriver jag om en här:
http://buggesblogg.blogspot.se/2012_06_01_archive.html
och här:
http://buggesblogg.blogspot.se/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=5    )

 Synpunkter mottages gärna.Se :

http://www.buggeskiropraktik.se/kiropraktikens-historia
WHO föreslår ny beteckning på spinala dysfunktioner: "biomechanical lesion" Onekligen en mer adekvat beteckning.


"Biomechanical Lesion: A Better Diagnostic Term for the Profession
By John R. Bomar, DC
For those who may not be aware, the World Health Organization's latest revision of the International Classification of Diseases (ICD-10) uses a new primary term to describe the major condition treated by chiropractic physicians. The new term is biomechanical lesion and the code is M99, with decimal designations used for various sections of the body – e.g., M99.01, Biomechanical lesion, cervical region. It is thought that theICD-10 system will be required sometime in 2014."
Citerat från :  http://www.dynamicchiropractic.com/mpacms/dc/home.php


Moderatorn på Dagens Medicin censurerar den vetenskapliga  debatten om kiropraktik!
Nedanstående inlägg togs bort.


Varför vägrar Hen förstå vad vetenskap är ?(Jag tog bort namnet på den åsyftade bloggaren, för det viktiga är åsikterna 
inte personen. Henrik)

Inom vetenskapen gäller att var och en har att försvara sina egna påståenden. Alltså man måste vara beredd att lägga fram övertygande FAKTA som understödjer ens resonemang. Annars kan man inte räkna med att tas på alvar. Man måste alltså kunna presentera vetenskapliga undersökningar som understödjer ens resonemang.
  Hur är det i denna diskussion om kiropraktik och stroke? Har Hen och hens "skeptiker" vänner levererat några vetenskapliga undersökningar till stöd för sin ståndpunkt?
 NEJ det är uppenbart. Det har de INTE.
   Vad har de att komma med?
Jo, de kommer med att Hen TROR att det finns en chans att hen har rätt. Därför vill hen bli frågan skall behandlas, som att Hen har rätt.

Det är samma gamla diskussion som om Guds existens. 
Kan man vetenskapligt bevisa att Gud finns(att kiropraktiska behandlingar orsakar stroke)? NEJ det kan man inte(Nej man kan inte vetenskapligt bevisa att kiropraktiska behandlingar orsakar stroke(Cassidy m fl visade att det INTE är vanligare att få stroke efter ett kiropraktor besök, än efter ett besök hos läkare.Alltså är det troligaste,att arteriosklerotiska kärlförändringar gör att blodkärlet går sönder helt oberoende av kiropraktor eller läkarbesök. Är kärlen tillräckligt förstörda av arterioskleros så kan de gå sönder i sömnen, utan vare sig kiropraktor eller läkarbesök )) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2271108/pdf/586_2008_Article_634.pdf

Men säger Hen bevisar det att Gud INTE finns(att kiropraktiska behandlingar aldrig någonsin kan orsaka stroke?)Nej det gör det inte. Befintliga vetenskapliga undersökningar visar INTE att det är totalt omöjligt att GUD kan finnas.

Bara för att vetenskapliga undersökningar inte visar att GUD finns, så innebär det inte att man kan dra slutsatsen att GUD inte kan finnas(att kiropraktiska behandlingar eller läkarbesök inte kan orsaka stroke. Man vet att stroke förekommer, utan att personen varit hos vare sig kiropraktor eller läkare, och en vetenskapligt grundad uppfattning är, att arteriosklerosen gör att kärlen kan gå sönder utan YTTRE påverkan, så är dagens vetenskapliga läge. Det finns inte några vetenskapliga undersökningar som visar på Guds existens(att kiroprktik ORSAKAR stroke)
 Varför har Hen så svårt att fatta det? Förmodligen för att hon inte vill diskutera vetenskapligt.. Hen har inte ens försökt att bemöta de många vetenskapliga undersökningar som lagts fram i denna diskussion, utan hen tror det hon vill tro, och det är väl ok, men det har inget med evidensbaserad vård att göra.

 Det finns mycket forskning om vad som orsakar stroke, värkmediciner t ex, men det intresserar sig inte Hen, så det verkar inte vara ett folkhälso perspektiv som driver hen.
 Analyserar man Hens argumentation, så verkar hen följa: 

http://www.skepticalscience.com/docs/Debunking_Handbook.pdf

I den handboken UTGÅR man från att "skeptikerns" ståndpunkt ÄR RÄTT, och att det bara gäller att få folk att tro på den. Den diskussions metoden har inget med den vetenskaplig argumentationen att göra, utan den är utformad av reklammakare, och som en sådan beter sig Hen


Nedanstående(av samma författare ) fick stå kvar:

Hen förstår inte elementära saker inom vetenskap. Hen skriver: "Ibland undrar jag om ni verkligen läser vad jag skriver. Ingenstans i texten säger jag att …… skadorna orsakades av behandlingen." "Det jag främst ville belysa var att patienten inte fått information kring eventuella risker………Jag antar att ingen tycker det är fel att informera kring en så allvarlig behandlingskomplikation även om risken är pytteliten?" Om vi tar det bit för bit:"Ingenstans i texten säger jag att det är solklart att skadorna orsakades av behandlingen." Hen erkänner att hon inte vet om skadorna orsakades av behandlingen. Kan man då beräkna risken för en sådan skada om man inte vet om skadorna orsakas av behandlingen?? Nej det kan man inte, för man har inga FAKTA att räkna på. Kan man då säga att "risken är pytteliten"? Naturligtvis inte . Hen kan inte skilja på TRO och VETENSKAP, och det är ett problem