måndag 24 mars 2014

Varför är kiropraktikens ställning så mycket starkare i Danmark än i sverige?

http://www.danskkiropraktorforening.dk/Nyheder20111/

Vad behöver göras för att ändra på det? Måste Sverige ligga efter? Svensk utbildning har en försämrad
ställning är det orsaken även i denna fråga? Eller är det andra skäl? Vilka i så fall?

Om någon vill skriva inlägg i detta ämne, så tar jag gärna in dem, om inläggen är sakliga och grundar
sig på kunskap i ämnet. Såväl danska som svenska inlägg mottages. Så sätt igång och skriv!

Målet måste vara en statlig kiropraktor utbildning med forskningsanknytning.

När är det rimligt att sverige har en statlig kiropraktor utbildning?

onsdag 12 mars 2014


Norsk professor (emeritus) förespråkar norsk kiropraktikutbildning i artikel i norsk läkartidning:
"Myndighetene har for lenge siden erkjent nytten av kiropraktikk og gitt faggruppen autorisasjon som helsepersonell. Situasjonen er derfor at kiropraktorene er landets eneste offentlige godkjente helseprofesjon som ikke har et nasjonalt utdanningstilbud. Uten utdanningsinstitusjonstilhørighet er kiropraktorer utestengt fra norsk forsknings- og utdanningskultur. Det gir dem grunn til å føle seg dårlig behandlet."

"Vilje til forskningKiropraktorene har i de senere år systematisk satset på forskning med egne midler i samarbeid med universitetene i Oslo og Stavanger. I Stavanger ble det i 2008 opprettet to stipendiatstillinger og fra 2010 en professor II-stilling i kiropraktikk. Norsk kiropraktorforening har deretter finansiert en forskerskole for kiropraktorer, som hittil har hatt 26 deltakende kiropraktorer. Ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo har tre stipendiater kommet i gang med ekstern finansiering. Norsk kiropraktorforening støttet frem til 2012 de fleste av disse prosjektene via deres fond for etter- og videreutdanning. I 2012 opprettet foreningen forskningsstiftelsen Et liv i bevegelse (ELIB), som senere har mottatt én million kroner årlig i støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet. Flere stipendiater er i startgropa, men dette bremset opp ved at Helse- og omsorgsdepartementet ikke økte den statlige støtten i 2014, slik det var søkt om. Master of Chiropractic Philip Iversen Wilkens disputerte i juni 2013 for ph.d.-graden ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo (7). Samlet borger dette for vilje til forskning på naturvitenskapelige premisser. I langtidsbudsjettet som Universitetet i Oslo har utarbeidet for studiet i kiropraktikk, anbefales det at betydelige midler avsettes til forskning."

"Veien videreTatt i betraktning at kiropraktikk på alle måter behandles som en viktig partner i norsk helsevesen med selvstendig behandlingsansvar, med rett til å sykmelde og eventuelt henvise videre, er det vanskelig å forstå hvorfor statlige myndigheter nøler med å starte utdanning. På toppen av det hele har akademisk medisin åpnet for samarbeid og samhandling på et grunnlag som kiropraktorene aksepterer. Så vel kiropraktorene selv som de medisinske fakultetene ved to av landets universiteter er klar over betydningen av forskningsbasert videreutvikling av kiropraktikk og satset i tråd med dette. "
Hela artikeln finns här:

Oseiösa påståenden spreds på nätet, att en australisk kiropraktor skulle ha brutit nacken på en fyra månaders baby, men ingen nacke var bruten konstaterade AHPRA.
 AHPRAs slutliga rapport i ärendet:


25 October 2013
Statement by the Chiropractic Board of Australia
The role of the Chiropractic Board of Australia is to protect the public, including by investigating concerns about individual chiropractors.
As regulators, the Board and AHPRA must act lawfully, consistent with the National Law and within relevant privacy and confidentiality requirements. Under the National Law, AHPRA and the Board are not able to publicly disclose the evidence gathered or reports prepared in investigations into the professional conduct of individual practitioners.
Consistent with the principles of procedural fairness, when AHPRA investigates a matter, it discloses relevant information to the practitioner who is directly involved. Information is also provided to the notifier/s.
The specific information provided to each party is governed by privacy principles, confidentiality and consent requirements, the National Law and any other legislation that applies.
The Board and AHPRA are aware that some of the evidence gathered in a recent investigation into the professional conduct of a chiropractor has been publicly released.
The information which is now in the public domain is a subset of the information relied on by the Board in making a decision about this case. The Board and AHPRA did not publicly release this information and did not consent to its publication.
In investigating all matters, AHPRA gathers a wide range of evidence and prepares an investigation report for the Board to consider when making its decision.
Evidence gathered in this case included witness statements, a forensic paediatric medical report, a report from a consultant orthopaedic surgeon, the patient’s hospital and other health records (including a range of scans), records held by the practitioner, and the report of an independent expert (from the same discipline as the practitioner whose conduct was under investigation).
We are concerned that the release of private health information about an infant raises a number of legal and ethical issues. We are considering what action may be taken as a result.
The legal framework set by governments when making the laws that govern health practitioner regulation in Australia, are designed to protect patients such as this infant and the integrity of investigations.
We are concerned that public discussion of incomplete information does not serve the public interest. As regulators, the Board and AHPRA must act lawfully and within relevant confidentiality and privacy provisions.
The Board and AHPRA are not able to comment further.
Australian Health Practitioner Regulation Agency G.P.O. Box 9958 | Melbourne VIC 3001 | www.ahpra.gov.au