måndag 24 mars 2014

Varför är kiropraktikens ställning så mycket starkare i Danmark än i sverige?

http://www.danskkiropraktorforening.dk/Nyheder20111/

Vad behöver göras för att ändra på det? Måste Sverige ligga efter? Svensk utbildning har en försämrad
ställning är det orsaken även i denna fråga? Eller är det andra skäl? Vilka i så fall?

Om någon vill skriva inlägg i detta ämne, så tar jag gärna in dem, om inläggen är sakliga och grundar
sig på kunskap i ämnet. Såväl danska som svenska inlägg mottages. Så sätt igång och skriv!

Målet måste vara en statlig kiropraktor utbildning med forskningsanknytning.

När är det rimligt att sverige har en statlig kiropraktor utbildning?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar