torsdag 22 november 2012

Intressant seminarium:

http://www.helhetsdoktorn.nu/Integrativ medicin fredagen 23 november 2012 


Seminarium med anknytning till INTEGRATIV MEDICIN 2012 i Stockholm 
 Seminariet anordnas av LIM (Läkarföreningen för Integrativ Medicin ) i samverkan med FIM (Föreningen för Integrativ Medicin).
Program: Information om moderna synpunkter på inflammationer och kolesterol. Nytt inom Integrativ Medicin. Har domen i Högsta Förvaltningsdomstolen 2011 påverkat verksamheten inom IM? Reservation för ändring.
Datum: 23 november 2012
Plats: Katasalen, ABF–huset, Sveavägen 41, Stockholm
Kommunikationer: T-bana Rådmansgatan, uppgång Tegnérgatan.
Moderator: Åke Färnlöf.
13.00         Hälsningsanföranden
Docent Rune Eliasson och Docent Torkel Falkenberg
13.10         Naturläkemedel  – från farmakologi till praktik
Dr Johanna H ök och Dr Bo Edelstam
14.00         Kort paus – bensträckare
14.10         Har beslutet i Högsta Förvaltningsdomstolen påverkat Socialstyrelsen?
Information bl a om den s k ”Scandlab skandalen”
 Docent Rune Eliasson    
14.40         Paus – förfriskningar
15.00         Inflammation som orsak till folksjukdomarProfessor Tore Scherstén
15.30         Omega 3/omega 6 och dessas roll i  inflammationProfessor Karl Arfors
16.00         Kort paus – bensträckare
16.10         Kolesterolets roll i åderförkalkningenDocent Ralf Sundberg
16.45         Diskussion, frågor och sammanfattning                
17.15         Mötet avslutas

Konferensavgift: Avgiftsfritt för medlemmar i LIM och för journalister (ange namn + tidning) samt riksdagsmän. Anmälan till Åke Färnlöf – lim.info @ integrativ-medicin.se
Medlemmar i FIM erlägger 100 kr. Övriga 200 kr. Avgiften betalas till LIM:s postgiro 93 44 11-0 eller bankgiro 101–8811. Skriv namn tydligt och ange IM 23 nov-12.
Sista anmälningsdag är den 21 november. OBS!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar