torsdag 27 september 2012

"Upper Cervical" är fortfarande fel!
"Upper Cervical"


På internet träffar man ibland på någon kiropraktor som arbetar med "Upper Cervical". 
De lovar väldigt mycket. Bot mot det mesta faktiskt! Fungerar det? Var kommer det ifrån?

För att ta det sista först. På 1930-talets början skrev BJ Palmer en bok, som heter: 
"The Subluxation Specific— The Adjustment Specific ", där propagerar han för att
det ska räcka att behandla de översta nackkotorna. Till och med säger han att resultatet
blir BÄTTRE, än om man behandlar ALLA kroppens leder!

Varför kom det? Det var 30-tals kris. Palmers hade förlorat många studenter pga "Neurocalometer-affären".   Det var bara en minoritet av de verksamma kiropraktorerna som stödde Palmers.
"ACA-skolorna" dominerade. BJ Palmer behövde något nytt för att attrahera nya studenter.
På den tiden hade man ännu inte rörliga bilder tagna med röntgen, så man kunde inte så bra 
beskriva de spinala dysfunktioner, som kiropraktorer behandlar. Det gav utrymme för gissningar och spekulationer. Hypoteser om man så vill.  
   
BJ Palmer var en skicklig marknadsförare, och han satsade stort på vad som kom att kallas H.I.O. (Hole in one) Han trodde att det skulle räcka med EN justering om man gjorde rätt, och den justeringen skulle göras i nackens översta kotor. Då skulle man kunna frigöra tryck mot hjärnstammen, och bota allehanda problem, som skulle bero på detta tryck på hjärnstammen.


Dock det fanns INGA bevis för att det fungerade så, dock påstod BJ att han hade bevis för att det fungerade bättre, än "det gamla" sättet att behandla. Joseph B Strauss har påvisat att BJ fuskade med statistiken för att ge sken av att H.I.O. gav bättre resultat än helkroppsbehandling(Se. The Green Book commentaries volume XV - XXI sid. 100(Strauss är en nostalgisk BJ anhängare.)) 

I ungefär 20 år lärde Palmers  bara ut H.I.O.. Men kiropraktorerna som utbildades sig där gick i efterhand i väldigt många fall  någon annanstans och lärde sig behandla resten av kroppens leder(Det uppstod ett antal tekniker, som man kunde lära sig på olika kurser. Omkring 1950 började Palmers undervisa "helkroppsbehandligar" igen.

Men BJ hävdade att dessa dysfunktioner man då lärde sig att behandla endast var sekundära.
D.v. s. orsakade av dysfunktionerna i nacken. Men 1961 dog BJ Palmer. Skolan togs över av sonnen
Dave Daniel Palmer. Han hade arbetat på skolan sedan 1928. Han var universitets utbildad ekonom,
och skötte skolans ekonomi, men han var också utbildad kiropraktor.

När Dave Daniel tog över så avskaffade han omgående H.I.O.. Han genomförde stora förändringar i skolan, utbildningen förlängdes, innehållet moderniserades Palmers blev en skola som uppfyllde kraven som ACA ansåg borde ställas på skolor. Bland annat gjordes skolan om till en "non-profit" stiftelse,  Dave Daniel räddade Palmers bland annat genom att avskaffa H.I.O., som under 30 år visat sig INTE fungera! "Uppercervical" är i allt väsentligt detsamma som H.I.O.. De skillnader som "upper-cervical" förespråkarna pekar på är för små för att göra skillnad, och det är väldigt klart att INTE
hjärnstammen kläms åt av dysfunktioner i övre cervikalen.

Dagens anhängare (jag har bara hittat en i Sverige) är ofta nyutbildade som har svårt att etablera sig på marknaden, och då vill prova på "denna nya" behandlingsform. Oftast lägger de snart av, för det
är fortfarande en felaktig hypotes. 

När Dave Daniel avskaffade BJs dogmer, så var det nog så att en del läkare som blev skrämda och trodde det skulle ge dem färre patienter, när kiropraktorerna blev eniga. Möjligen var det ETT skäl till bildandet av AMAs kommitté mot kiropraktik(som bytte namn till kommittén mot kvacksalveri)(Den hade dock fortfarande som mål, att utplåna kiropraktiken))