måndag 21 mars 2011

D.D. Palmers roll inom kiropraktiken är välkänd. vad skilde D.D. Palmer från de tidigare "kotknackarna". Hans viktigaste insats var att starta en skola för att utbilda kiropraktorer.
Där ansträngde han sig för att förena den dåtida medicinen med gamla metoder från folkmedicinska traditioner. Inledningsvis ser man också spår av påverkan från Osteopatin.

I början hade han en överdriven tilltro till behandlingsformens möjligheter. 1896(Det var ett år inan han startade skolan.) skrev han i
The Magnetic Healer :

"I treat succesfully the following diseases:
Rheumatism of any kind neuralgia, the various kinds of stomach ailments, diseases of the liver, kidneys bowels, bladder, spleen, heart, throat, and head, male and female diseases periodical headaches, inflammation of the bowels , bladder,brain fewer, lung fewer, bronchitits, nervous diseases,shaking palsy,Quinsy, running sores, abscesses of the lungs, liver or stomach, catarrh,
pleurisy, sprains, lameness caused by injuries, asthma, malaria, dyspepsia , female weakness, diabetes, chronic diarrhoea, constipation, loss of strength and vitality,e eczema, indigestion,
erysipelas, dropsy, diphteria, some diseases of the eye and ear, painful menstruation, piles,
incontinence of urine or bedwetting, consumtion,lupus, cancers and tumors when not to far gonne , and some cases of paraparalysis. I give no medicines, you do not have to wait months to
see a change. Three to five treatments usually shows you what I can do. i treat causes not effects. This Vital magnetic Power of curing disease is sufficient to heal any disease when we know how.
I do not claim to cure all diseases , but I now treat and cure many diseases which I had not thought of doing five years ago.
Medicine and medical doctors are necessary, we cannot get along without them. But they cannot cure everybody. Neither can I. I especially invite those who have tried all other remedies and have failed to find relief."

Det här uttalandet är präglat av sin tid. Idag ser kiropraktiken helt annorlunda ut. Kiropraktiken är en legitimerad yrkeskår inom hälso och sjukvården, som behandlar dysfunktioner i rörelseapparaten. Reglerna är samma som för andra grupper inom vården vi har att arbeta i enlighet med bästa möjliga evidens, och
kiropraktorers verksamhet är underställd socialstyrelsens tillsyn. Antalet kiropraktorer
inom den statligt finansierade primär vården är ännu få, men inom de närmaste decenierna
kommer de att öka. En viktig faktor blir när kiropraktor högskolan integreras i den statliga
högskolan. Det är en process som pågår för närvarande, och kiropraktorerna slåss för att få bästa möjligga kompetens för att kunna tillvara taga patienternas intresse på bästa möjliga sätt. Det kommer att ge förutsättningar för ökad forskning om de manuella terapiformernas effekter och bieffekter. Det här är en utveckling som pågår i många länder och
sverige har släpat efter andra länder. Den danska kiropraktik utbildningen vid Odense universitet har varit en viktig förebild för svenska kiropraktorer.

PS   Den här frågan är viktig, för att  AMAs numera förbjudna "kommitte mot kvacksalveri° spred lögnen,  att kiropraktorer tror att de kan bota ALLT med spinala manipulationer, vilket inte ens D.D. Palmer trodde 1896(Det var ett år innan han började lära ut metoden. .). trots att han hade överdrivna förhoppningar på vad som skulle kunna åstadkommas med spinnala manipulationer.  Idag är det några få som sprider AMAs gamla lögn. Men hur det förhåller sig är lätt att kontrollera genom att kontakta en
kiropratik utbildning, eller en förenning för kiropraktorer. DS

Här är en lista på de tidiga kiropraktor skolorna.

Här är en lista på de tidigaste Kiropraktor utbildningarna:
Källa: Chiropractic History: a Primer

Länk : http://data.memberclicks.com/site/ahc/ChiroHistoryPrimer.pdf


Table 3: Several early schools of chiropractic, 1896-1922

Palmer School of Magnetic Cure
American School of Chiropractic & Nature Cure
Marsh School of Chiropractic Pacific School of Chiro-Practic
American School of Chiropractic
Parker School of Chiropractic
Carver-Denny School of Chiropractic
National School of Chiropractic
Palmer-Gregory College of Chiropractic
D.D. Palmer College of Chiropractic
Texas Chiropractic College
Michigan College of Chiropractic
Ratledge System of Chiropractic Schools
Minnesota Chiropractic College
Wichita College of Kiropractic
Robbins Chiropractic Institute
Pacific College of Chiropractic
Universal Chiropractic College
New Jersey College of Chiropractic and Naturopathy
San Diego School of Chiropractic
Ratledge System of Chiropractic Schools
Los Angeles College of Chiropractic
Oregon Peerless College of Chiropractic and Neuropathy
Bullis and Davis School of Neuropathy,Ophthalmology and Chiropractic
California Chiropractic College
Canadian Chiropractic College
Eastern College of Chiropractic
Columbia Institute of Chiropractic
Missouri Chiropractic College
Cleveland (Central) Chiropractic College

Lite om författaren Joseph C Keating Jr var medlem i ACH , och en av de flitigaste skribenterna i ACH. Han avled alldelles för tidigt 2007 vid femtiosjuårs ålder.